Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Městský kamerový dohlížecí systém v systému prevence kriminality obecní policie
 (Ján Vrabec)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118737 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Městský kamerový dohlížecí systém: ochrana bezpečnosti osob nebo ztráta soukromí?
 (Martin CANDRA)

2012, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ouqwmz// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Městský kamerový a dohlížecí systém v Litvínově
 (Hana Hoffmannová)

2008, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69802 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Práce na příbuzné téma

Městské kamerové dohlížecí systémy jako prevence kriminality
 (Radek Dvořák)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ochrana a bezpečnost organizace / Bezpečnostní management | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní kamerový systém v Prostějově
 (Aneta Straškrabová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cueez/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Práce na příbuzné téma

Městské kamerové dohlížecí systémy v systému prevence kriminality na území města Orlové
 (Roman Vrána)

2008, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/66263 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Využití městského kamerového systému pro práci Městské policie Ostrava
 (Jan HLISNIKOVSKÝ)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//nvourk// | Bezpečnost společnosti / Společenská patologie a logistika terénních rizikových situací | Práce na příbuzné téma

Kamerový systém jako prevence kriminality v Kravařích
 (Irena SENTENSKÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//h929q3// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace | Práce na příbuzné téma

Kamerové systémy a další projekty v gesci městské policie
 (Petr Krágl)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje Praha / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s.

http://theses.cz/id//qw8lhx// | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

Prevence kriminality na místní úrovni na území městské části Praha 13
 (Michaela Kalíková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/lt6mu/ | Bezpečnostní management v regionech / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)