Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Digitální technologie v běžných a speciálních mateřských školách
 (Gabriela DAVÍDKOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//nglzaq// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika předškolního věku-učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Moderní softwarové a hardwarové technologie na základní škole a přínos pro žáky se SVP
 (Hubert Kindermann)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uprbi/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Asistivní technologie a pomůcky pro osoby se zrakovým postižením
 (Radim Paseka)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uc20z/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Digitální technologie a sociální sítě u pedagogických pracovníků mateřských škol
 (Dana Stejskalová)

2023, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM7698 | Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebami / | Práce na příbuzné téma

Digitální technologie jako pomocník při studiu žáků s postižením
 (Michal LOHR)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0jwho3// | Přírodovědná studia / Informatika se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Využití interaktivní technologie u dítěte s mentální retardací v předškolním věku
 (Lenka Novotná)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v6src/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

FILMOVÉ EFEKTY HYBRIDNÍHO FILMU VE VÝUCE MEDIÁLNÍ, FILMOVÉ A VÝTVARNÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE
 (Veronika VESELÁ)

2022, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//qnz92m// | Učitelství pro základní školy / AJ-VV | Práce na příbuzné téma

Pyrotechnické efekty v české kinematografii a jejich využití ve studentských filmech
 (Tereza Vepřeková)

2023, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ygjgd6// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Vizuální efekty | Práce na příbuzné téma

Vizuální efekty ve 3D aplikacích
 (Martin Duží)

2016, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//h21rhm// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Vizuální efekty v digitální éře
 (Jana Bebrová)

2009, Diplomová práce, Filmová a televizní fakulta AMU / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/4780 | Filmové, televizní a fotografické umění a nová média / Produkce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)