Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Domácí násilí jako příklad sociální patologie zaměřeno na Ústecký kraj
 (Veronika SEIDLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//7joj6i// | Filozofie / Filozofie + Společenské vědy, sz (A14) | Práce na příbuzné téma

Péče o seniory žijící v domácím prostředí a následné sociální služby
 (Veronika Hašová)

2023, Bakalářská práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/nqkv0/ | Management sociálních služeb / | Práce na příbuzné téma

Mezioborové souvislosti a specifika v prostředí sociální služby NZDM
 (Tomáš BÍLÝ)

2021, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dbpxx5// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Práce na příbuzné téma

Sociální služby pro lidi s duševním onemocněním. Výhody terénní péče s klienty v jejich přirozeném prostředí v rámci center duševního zdraví
 (Adéla Valentová)

2022, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/z0d7r/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Práce na příbuzné téma

Kvalita života osob s mentálním potižením žijící v domácím prostředí a v prostředí pobytové sociální služby
 (Mária Bendová)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//r3ot7w// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Senioři jako skupina ovlivněná možnou sociální exkluzí na příkladu vybrané sociální služby
 (Kateřina Pešlová)

2023, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ai4xk/ | Veřejná správa a sociální politika / | Práce na příbuzné téma

Terénní sociální služby pro seniory žijící v domácím prostředí
 (Alexandra DĚDOVSKÁ)

2023, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w1gh1f// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Proces adaptace klienta s Alzheimerovou nemocí na sociální službu v domácím prostředí v kontextu zdravotně-sociální péče
 (Klára SLADKÁ)

2024, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ixmgxl// | Zdravotně-sociální péče a rehabilitace / | Práce na příbuzné téma

Projekt sociální služby pro děti a mládež ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí
 (Kateřina Burdová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m7enu/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Sociální práce v domácím prostředí seniora
 (Nikola Fidriková)

2022, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/c1pdz/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná správa a sociální politika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)