Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Testování manipulačních funkcí ruky z pohledu ergoterapeuta
 (Miroslava HÁKOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dx6ctf// | Ergoterapie / | Práce na příbuzné téma

VLIV POSTIŽENÍ RAMENE NA FUNKCE DRUHOSTRANNÉ RUKY
 (Kamila LUDWIGOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//44um7p// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Zkušenosti ergoterapeutů s výsledky terapie (a dopad ergoterapie na školní výsledky žáků na 1. stupni ZŠ)
 (Dana BARTOŠOVÁ)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9vcofv// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Ergoterapie u dětí s kombinovaným postižením
 (Aneta KLEPÁČOVÁ)

2023, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//165tip// | Ergoterapie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vlivu ergoterapie na rozvoj jemné motoriky u pacientů po cévní mozkové příhodě
 (Martina MRŮZKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7dcmi5// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Práce na příbuzné téma

Rehabilitace pacientů na doléčovacích lůžkách po cévní mozkové příhodě: kombinace fyzioterapie a ergoterapie u pacientů nad 75 let
 (Pavla Brandová)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zlpnw/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Práce na příbuzné téma

Ergoterapie u dětí s diagnózou kvadruparetická forma DMO v období staršího školního věku
 (Elizaveta MISHCHENKO)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wpxxoa// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Využití a význam Ergoterapie v léčbě pacientů s depresivní poruchou
 (Jana PERTLÍKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//29gsg0// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Využití a význam Ergoterapie v léčbě pacientů s depresivní poruchou
 (Jana PERTLÍKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o2ycbp// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma