Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zdravotně sociální pracovník jako součást multidisciplinárního týmu v domácí hospicové péči
 (Monika Navrátilová)

2022, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2vp5yu// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Práce na příbuzné téma

Sociální pracovník a klient v paliativní a hospicové péči
 (Aneta BADŽGOŇOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//e4mi6d// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Práce na příbuzné téma

Sociální pracovník a přirozený svět klienta - dítěte s život ohrožující nebo život vážně omezující nemocí
 (Terezie Veletová)

2015, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8092 | Sociální politika a sociální práce / Sociální a charitativní práce | Práce na příbuzné téma

Paliativní a hospicová péče pohledem sociálního pracovníka
 (Ivana Filipová)

2021, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12706 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Sociální pracovník jako koordinátor případu v domácí hospicové péči
 (Michaela VODOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//aau0gz// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Práce na příbuzné téma

Sociální pracovník v mobilním hospici (místo sociálního pracovníka v multidisciplinárním týmu)
 (Markéta NOVÁKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//274m4r// | Sociální péče / Sociální a charitativní práce | Práce na příbuzné téma

Projekt Hospic: edukace žáků v tématice umírání a smrti
 (Stanislava Komoňová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/sc8yv/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Hranice v pomáhajících vztazích v dětském hospice
 (Vendula Přikrylová)

2022, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/uopx2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Způsoby zvládání krizových a jiných obtížných situací zdravotnických pracovníků hospice
 (Božena Bára Kozelková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qm1zs/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma