Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Vzdělání a služba všeobecných sester Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského působících v České republice.
 (Dobromila SUKUPOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m7v2kz// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Ženské řády a kongregace 20. a 21. století v českých zemích. Správa a fungování ženských řádů na příkladu Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
 (Eliška Krátká)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ihm67/ | Historické vědy (čtyřleté) / Pomocné vědy historické | Práce na příbuzné téma

Kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v poválečném Československu (1945 - 1969)
 (Petr ZAJONC)

2023, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3efwrd// | Historické vědy / | Práce na příbuzné téma

Důsledky rozpadu Rakousko-Uherska a vzniku Československé republiky pro Kongregaci Milosrdných sester sv. Vincence de Paul ve dvacátých letech 20. století
 (Marie SOUČKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e56l7j// | Učitelství pro střední školy / Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol a učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Perzekuce Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského po roce 1948
 (Vladislava Babáková)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uza4e/ | Historické vědy / Historie | Práce na příbuzné téma

Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
 (Eliška Krátká)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nhrys/ | Historické vědy / Archivnictví | Práce na příbuzné téma

Působení kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka pod ochranou Svaté Rodiny v letech 1918-1958
 (Jitka Havelková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tefm8/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství dějepisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Působení Kongregace sester Těšitelek Božského Srdce Ježíšova v letech 1915 - 2014
 (Stanislav Hošek)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oiwl2/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství křesťanské výchovy pro základní školy Učitelství dějepisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Prvotisky a postinkunábule v knihovně při kostele sv. Jakuba v Brně
 (Miroslav Myšák)

2023, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mrdmf/ | Pomocné vědy historické / | Práce na příbuzné téma

Kostel sv. Bartoloměje v Brně-Žebětíně a jeho přestavba ve 20. století
 (Jakub Lunda)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b78q7/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Sdružená uměnovědná studia | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)