Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Porovnání rychlosti bezpečnostního odbavení cestujících v letecké dopravě při použití nových technologií
 (Dominik Peša)

2016, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//z9b6p7// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Webová aplikace pro přístup k databázi pacientů v technologii ASP.NET 2.0
 (Jan Kufel)

2009, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75436 | Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika / Řídicí a informační systémy | Práce na příbuzné téma

Nové trendy v technologii mazání běžeckých lyží pro volnou techniku.
 (Eva Skalníková)

2009, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gjldu/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Vaadin - přechod na novou technologii existujícího portfolia produktů
 (Tomáš KUBOVÝ)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//bet5af// | Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Nové směry v technologii mražených krémů
 (Dominika Pastorková)

2019, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//u089uc// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Práce na příbuzné téma

Analýza ekonomické náročnosti oprav silnic stávajícími metodami ve vztahu k možnému použití nové technologie a stroje u SÚS Dubí
 (Pavel Šejbl)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86408 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Nové technologie loutkové animace a jejich potenciál v animovaném filmu
 (Vendula Žaludová)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/phfmh/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie interaktivních médií | Práce na příbuzné téma

Webové stránky pro tvorbu písemných prací z planimetrie pro 2. stupeň ZŠ
 (Radka Szillerová)

2015, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//60qxjn// | Matematika / informatika ZŠ - matematika ZŠ | Práce na příbuzné téma

Databanka pracovních listů k vybraným tématům z učiva chemie pro 8. ročník na ZŠ
 (Klára Šumberová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ogxtn/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství přírodopisu pro základní školy Učitelství chemie pro základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)