Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Kurátor pro mládež

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)
Průběh spolupráce kurátora pro děti a mládež s rodinou a dítětem a jeho role při sanaci rodin z pohledu pracoviště OSPOD Prahy 5
 (Anežka Voltrová)

2012, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/qcovf/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Práce na příbuzné téma

Výchovné pohovory očima kurátora pro děti a mládež a jeho klientů
 (Veronika Wiedermannová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k12ko/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Prevence kriminality dětí a mládeže z pohledu kurátora pro mládež
 (Simona Plamínková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//v6avv8// | Sociální práce / Sociální práce a penitenciární péče | Práce na příbuzné téma

Působení volnočasových aktivit střediska volného času na děti a mládež v souvislosti s ohrožením rizikovými jevy chování.
 (Tereza Knötigová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ubvvf/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Vliv skautingu na rizikové chování mládeže se zaměřením na netolismus
 (Lucie Kedroňová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bcc2g/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Sociálně patologické chování rizikové mládeže v dětském domově
 (Radka Johnová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d9mlp/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Vybrané aspekty prevence rizikového chování z pohledu klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež
 (Andrea SENTENSKÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a5pwxl// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Vliv moderních technologií na dnešní mládež v rámci rizikového chování
 (Ondřej Smejkal)

, absolventská práce, Vyšší odborná škola sociálně právní

http://theses.cz/id//x8m4pp// | Sociální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rizikové chování mládeže v chudinské čtvrti Chibolya v Zambii
 (Tereza MÁCHOVÁ)

2018, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6g18v0// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)