Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Vesnická památková zóna Budičovice a málo známé Písecko
 (Jana Švamberková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//pfu82e// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Potenciál vesnických památkových rezervací a vesnických památkových zón pro rozvoj cestovního ruchu v ČR
 (Kristýna Indrová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41199 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Lidová architektura a její význam v regionálním rozvoji (na příkladu Mladoboleslavska)
 (Gustav Šimáček)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29115 | Hospodářská politika a správa / Regionalistika a veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Lidová architektura v Rabštejně nad Střelou a okolí
 (Jana KOROLOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//e92rat// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Lidová architektura na Podorlicku v kresbách Aloise Beera
 (Martina Opršalová Dašková)

2013, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o7lu52// | Historické vědy / Kulturní dějiny: Regionální | Práce na příbuzné téma

Lidová architektura jako identifikační znak etnografické rajonizace na příkladu Blat a Kozácka
 (Zuzana Nováková)

2008, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c59z2/ | Historické vědy / Etnologie | Práce na příbuzné téma

Regionální specifika a tradiční architektura Písecka
 (Ondřej Kofroň)

2015, Diplomová práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fz629s// | Zahradní a krajinářská architektura / Management zahradních a krajinářských úprav | Práce na příbuzné téma

Lidová architektura v Česko-Saském Švýcarsku a Horní Lužici aneb krajina podstávkových domů
 (Pavlína ŽÁČKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/4424 | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Regionální rozvoj a plošná ochrana souborů lidové architektury v obcích okresu České Budějovice I. část
 (Ilona DOUCHOVÁ)

2007, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xqpzx8// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Práce na příbuzné téma

Regionální rozvoj a plošná ochrana souborů lidové architektury v obcích okresu Česká Lípa
 (Markéta HANZLÍČKOVÁ)

2007, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//rgcbn1// | Zemědělské inženýrství / Provozně podnikatelský obor | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)