Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Význam a role softwarových nástrojů při návrhu jednotného vizuálního stylu společnosti s ohledem na její konkurenceschopnost
 (Vít Švarc)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7kz24t// | Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě | Práce na příbuzné téma

Image a identita vybrané značky podniku
 (Nikola Drbohlavová)

2019, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//jbr4zi// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika - Marketing podniku | Práce na příbuzné téma

Firemní identita zvolené značky
 (Radka Kalábová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//aqas6c// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Propagační plán a firemní identita nově vznikající firmy
 (Barbora Novotná)

2015, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//axt2yh// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Firemní identita a design nové značky papírenských produktů
 (Alexandra Bendová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73349 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Práce na příbuzné téma

Firemní identita, image, kultura
 (Klára Sovová)

2014, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//1zmi4r// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Vizuální identita softwaru Fidentis
 (Tomáš Sikora)

2014, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rg8ge/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Firemní identita kulturních institucí
 (Jakub Rálek)

2016, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9534 | Dramatická umění / Produkce | Práce na příbuzné téma

Firemní identita
 (Tereza Bartáková)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ljydv/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Práce na příbuzné téma

Zvyšování konkurenceschopnosti podniku prostřednictvím Corporate Designu
 (Ivo SVEJKOVSKÝ)

2007, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//egsa3e// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma