Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Rozvoj cyklistiky v ČR

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Právní aspekty vybraných přestupků na úseku dopravy na pozemních komunikacích
 (Lukáš Pouč)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qizo7/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Působnost Vojenské policie na úseku přestupků proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 (Bedřich Kodym)

2010, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uomwh/ | Právní specializace / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Právní vědomí a praxe v oblasti správních deliktů v dopravě na pozemních komunikacích na Vsetínsku
 (Barbora SYPTÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ws19sc// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Analýza vlivu opatření na odstranění kongescí na pozemních komunikacích
 (Dominik Novák)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fgbgz2// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Vliv účasti na akcích organizace Pionýr na vztah k turistice
 (Kateřina Zouharová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/68962 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Cestovní ruch a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Jakým způsobem spolupracují organizace zabývající se sanací rodiny v Brně a co a jak tuto spolupráci ovlivňuje?
 (Vendula Maděřičová)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yfsus/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Možnosti zlepšování stávajících přístupů k řízení kvality v prostředí konkrétní organizace
 (Michal Šišma)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114465 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

Dopravní výchova na 1.stupni základní školy se zřetelem na prevenci ve školní a rodinné výchově
 (Veronika Horká)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lgvjv/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Program volnočasových aktivit pro zájmový kroužek se zaměřením na dopravní výchovu
 (Iveta Velechovská)

2015, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//wzuz65// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Práce na příbuzné téma

Připravenost učitelů autoškol ke vzdělávání osob se zdravotním postižením
 (Kateřina Bradnová)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ey9se/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)