Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Biogeographical patterns of species assemblages in the Czech Republic
 (Jan Divíšek)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iwynt/ | Geografie (čtyřleté) / Fyzická geografie | Práce na příbuzné téma

Analýza vztahu druhové bohatosti měkkýšů (Mollusca) a velikosti vzorkovací plochy na minerotrofních slatiništích
 (Nicole Černohorská)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tojm6/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv stáří porostu, okolí a půdních podmínek stanoviště na druhové složení a zmlazení dřevin v porostech náletových dřevin opuštěných vesnic na Tachovsku
 (Florindo MACAXI)

2018, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//zq148m// | Učitelství pro střední školy / Bi-Ch | Práce na příbuzné téma

Schopnost šíření a uchycování rostlin a jejich vliv na druhové složení lučních společenstev
 (Alena VÍTOVÁ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uh6u5t// | Botanika / | Práce na příbuzné téma

Vliv hospodaření a podmínek prostředí na druhové složení flóry a vegetace rybníků
 (Michal Juříček)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/roybb/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Druhové složení plevelů vybraných polních plodin v provozních podmínkách
 (Lucie Vykydalová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pqyg7p// | Fytotechnika / | Práce na příbuzné téma

Vliv složení stromového patra a podmínek prostředí na zmlazení dřevin v nížinném lese
 (Pavel Daněk)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yoij5/ | Ekologická a evoluční biologie / Botanika | Práce na příbuzné téma

Maloškálová prostorová variabilita stanovištních faktorů v dubových lesích a její vztah k druhovému složení bylinného patra
 (Lucie Hradilová)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tdl24/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Srovnání bylinného patra listnatých lesů a jehličnatých kultur v Chřibech
 (Monika Hejdová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kj291/ | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Vegetace subkontinentálních doubrav ve střední a východní Evropě
 (Jan Roleček)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/flx1t/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)