Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 30 prací)
Optimalizace technologie, produktivity práce a nákladů při výrobě tlakových nádob
 (Jan VIKTORA)

2014, Diplomová práce, Fakulta výrobních technologií a managementu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//149e9w// | Strojírenská technologie / Příprava a řízení výroby | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití stabilních hasicích zařízení pro hašení požárů
 (Miroslav HRNČÍŘ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m3uia2// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Využití zařízení MikroTik pro zřízení a zabezpečení malých a středních počítačových sítí
 (Robert Pastyřík)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sk6kcg// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Využití zařízení Teplátor pro výrobu chladu
 (Miloš DĚDEK)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//q5rhqd// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Využití mobilních telefonních zařízení a sporttesterů pro evidenci sportovního tréninku
 (Petr Šrutka)

2013, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vf1pd/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Využití multimediálních zařízení pro tvorbu učebních opor
 (Pavel Kicherer)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r1ein/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Využití požárně bezpečnostních zařízení v kolejových vozidlech
 (Tomáš Dufka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118729 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Využití potenciálů školského zařízení pro volnočasové aktivity žáků
 (Martin Kunc)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kvyw0/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití kognitivně-behaviorálního přístupu při práci s mládeží ohroženou sociálním vyloučením v Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež NZDM v Olomouci
 (Anna Kučerová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/wlu9l/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 30 prací)