Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Moderní webový portál školy na CMS Wordpress s integrací Google Apps
 (David Straka)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vpt0tv// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Návrh a implementácia webových stránok na platforme Wordpress
 (Katarína Bozáňová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73336 | Aplikovaná informatika / Multimédia v ekonomické praxi | Práce na příbuzné téma

Vývoj plaginu pro CMS Wordpress na základě zákaznických požadavků
 (Nikita Baranovsky)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71874 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Návrh modulu pro zobrazování environmentálních dat v redakčním systému Wordpress
 (Jakub Macíček)

2019, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136989 | Strojírenství / Aplikovaná informatika a řízení | Práce na příbuzné téma

Možnosti a použití CMS WordPress
 (Václav Dobeš)

2017, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118842 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Konvertování webdesignu na šablonu pro Wordpress
 (Tung Nguyen Thanh)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73260 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

WordPress jako platforma pro self-promotion
 (Lukáš Vacek)

2019, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xpqzjw// | Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace | Práce na příbuzné téma

Implementace e-learningového modulu pro systém Wordpress
 (Leoš Lang)

2019, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//eybogi// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Práce na příbuzné téma

Tvorba webové prezentace založené na redakčním systému Wordpress
 (Tomáš Kondělka)

2010, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/80968 | Systémové inženýrství a informatika / Aplikovaná informatika | Práce na příbuzné téma