Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Hydrické rekultivace hnědouhelného lomu Chabařovice
 (Pavel Průša)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86968 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace napouštění zbytkové jámy lomu Bílina
 (Filip Debnar)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108430 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Revitalizace území po těžbě - lom Chabařovice
 (Pavla KALANDROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0lhzp0// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Návrh na dokončení rekultivace jezera Milada
 (Vladimír Nikodým)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115334 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Průběžné vyhodnocení investiční akce jezera Chabařovice při zahlazování následků hornické činnosti bývalého lomu Chabařovice
 (Miroslava Vosátková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86519 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Ekonomická analýza revitalizace Lomu Chabařovice.
 (Dagmar Dobroucká)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92193 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Návrh konfigurace vnitřní výsypky lomu Vršany ve vztahu ke zbytkové jámě po ukončení hornické činnosti – studie
 (Šárka Pařízková)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97944 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Variantní možnosti rekultivace zbytkové jámy po ukončení těžby na Dolu Nástup Tušimice
 (Kateřina Vymyslická)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92111 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Aktualizace vodohospodářské bilance jezera zbytkové jámy lomu Ležáky - Most
 (František Baar)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97767 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace napouštění zbytkové jámy lomu Bílina
 (Filip Debnar)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108430 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)