Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Genetické algoritmy v optimalizaci výrobních plánů
 (Petra Krátká)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfc0r/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Práce na příbuzné téma

Knihovna pro genetické algoritmy v C# .NET
 (Martin Huněk)

2017, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hipnh/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Algoritmus Particle Swarm v prostředí Mathematica
 (Martin JEŽEK)

2005, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//637qen// | Inženýrská informatika / Automatické řízení a informatika | Práce na příbuzné téma

Vliv selekčních metod na tvorbu nové populace a chování genetického algoritmu
 (Ondřej Tázlar)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9564 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Metaevoluce - syntéza evolučních algoritmů pomocí symbolické regrese
 (Zuzana OPLATKOVÁ)

2007, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ymn8cw// | Chemické a procesní inženýrství / Technická kybernetika | Práce na příbuzné téma

Genetické algoritmy v optimalizaci výrobních plánů
 (Petra Krátká)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfc0r/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Práce na příbuzné téma

Optimalizace struktury klastrů evolučními algoritmy
 (Lucie ZÁRUBOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2a8cka// | Fyzika / Učitelství Fyziky - Matematiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Vazebné energie a stabilita malých atomárních klastrů - zahrnutí kvantových efektů metodou Diffusion Monte Carlo
 (Lucie ZÁRUBOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6hga8f// | Fyzika / Fyzika - Matematika (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Optimalizace struktury klastrů evolučními algoritmy
 (Lucie ZÁRUBOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2a8cka// | Fyzika / Učitelství Fyziky - Matematiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Provedení vnitřních rozvodů studené, teplé vody a cirkulační vody včetně rozvodů požární vody v ubytovacím domě
 (Marek Bajer)

2018, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133844 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)