Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Možnosti anestezie a analgezie v peripartálním období
 (Petr Štourač)

2012, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zhjyl/ | Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie (čtyřleté) / Anesteziologie, intenzivní medicína a algeziologie | Práce na příbuzné téma

Typ anestezie jako faktor ovlivňující stav pacienta po ortopedické operaci
 (Iveta Bezděková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9h997e// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Porovnání pooperační bolesti a soběstačnosti pacientek po regionální a celkové anestezii v souvislosti s císařským řezem
 (Nika Daňková)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//b7322s// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | Práce na příbuzné téma

Specifika pooperační péče pacientů s kataraktou v lokální anestézii
 (Monika Bednářová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//dx7mxt// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Bezpečná péče na operačním sále a péče o pacienta
 (Eva Sedláčková)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fjnjs/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Proces péče o operační ránu – vytvoření doporučeného postupu pro převaz operační rány
 (Lucie Vacušková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//kj5hs0// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče o operační pole před operací a po operaci
 (Michaela KRATOCHVÍLOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//1nxyvg// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Best practice v procesu péče o operační ránu
 (Zuzana Petruňová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1y8g/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Standardní operační postup - Paliativní péče
 (Lenka KADLUBOVÁ)

2020, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//2b82pu// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii | Práce na příbuzné téma

Ošetřovatelská péče u klientek s hojením operační rány za využití podtlakové terapie v gynekologicko-porodnické praxi
 (Natálie VOPÁLKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pmp0c0// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)