Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Nezaměstnanost a marginalizace romských žen na trhu práce (v kontextu sociálního vyloučení)
 (Monika KŘEMENOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//t6n6th// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Nezaměstnanost a marginalizace romských žen na trhu práce (v kontextu sociálního vyloučení)
 (Monika KŘEMENOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//t6n6th// | Antropologie / Sociální a kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Nezaměstnanost absolventů na trhu práce v České republice
 (Iveta Kocsisová)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113559 | Hospodářská politika a správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Současné postavení romské ženy v romské rodině
 (Iva JANŮLKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//yd6f89// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Romské ženy a kojení
 (Dita Vojtíšková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t5c51/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Romské ženy a reprodukční zdraví
 (Nikola Malá)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pi2zfr// | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Postavení romské ženy v rodině
 (Radka BALAJOVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//kknv6d// | Humanitní studia / Andragogika - Kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Postavení romské ženy v rodině
 (Radka BALAJOVÁ)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//iipj90// | Humanitní studia / Andragogika - Kulturní antropologie | Práce na příbuzné téma

Romské ženy a dvojí nerovnost: genderová a etnická emancipace
 (Markéta Merhoutová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//ri1k3l// | Sociologie / Sociální antropologie | Práce na příbuzné téma

Romská žena: proměna a vývoj statusu a rolí v průběhu života v tradiční romské kultuře
 (Jan Segeš)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zuzzj/ | Sociologie / | Práce na příbuzné téma