Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Dopady těžby nerostných surovin na ekonomickou situaci místních obyvatel a životní prostředí
 (Jitka Jordánová)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yokxq/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Ochrana a jímání zdrojů minerálních vod ve vazbě k exploataci pro stáčírenské závody a hodnocení jejich vlivu na životní prostředí
 (Dana Flanderková)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82359 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Těžba a zpracování nerostné suroviny a její vliv na životní prostředí u vybrané firmy
 (Lucie Stupková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115687 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Má Česká republika žádané suroviny pro průmysl?
 (Tereza ŠINDELÁŘOVÁ)

2020, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//gtb4f8// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Motivace zaměstnanců firmy zpracovávající nerostné suroviny
 (Eva Schwarzová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115168 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Postup těžby a využití vytěžené suroviny lomu Vrbka
 (Pavel Brabec)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103152 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Zpracování analýzy environmentálních právních norem, environmentálních charakteristik dotčených území a stavu životního prostředí v lokalitách potencionálních ložisek nerostných surovin.
 (Andrea Kaločajová)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127404 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Těžba a odbyt nerostné suroviny čedičového lomu Měrunice
 (Vladimíra Baumgartnerová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86973 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Hodnocení škod na životním prostředí při těžbě a využití nerostných surovin.
 (Helena Trčková)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110403 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Dopady těžby nerostných surovin na ekonomickou situaci místních obyvatel a životní prostředí
 (Jitka Jordánová)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yokxq/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)