Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Hluk, z, větrných, elektráren

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Pobřežní větrné elektrárny
 (Martin ZOUFALÝ)

2016, Diplomová práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pq6mz0// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení a komparace dopadu na životní prostředí výroby 1 MJ elektrické energie v jaderné elektrárně a ve větrné elektrárně v České republice využitím metody LCA-LIFE-CYCLE Assesment.
 (Juraj Turjak)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106202 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Trvale udržitelný rozvoj složek životního a pracovního prostředí
 (Eva VEJVODOVÁ)

2011, Disertační práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//umbmqq// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika | Práce na příbuzné téma

Vliv dopravního hluku na zdraví exponované populace
 (Jan DIVÁCKÝ)

2017, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//63x60b// | Veřejné zdravotnictví / Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)