Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 12 prací)
Nacionální socialismus, fašismus a jejich projevy na území České republiky
 (Vít NAJMAN)

2012, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//e925k1// | Politologie / Politologie (dvouoborové) - Společenské vědy (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Italský fašismus, Benito Mussolini a antisemitismus
 (Petra NIEDERLOVÁ)

2010, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//v7itvg// | Učitelství pro střední školy / Uč. pro SŠ ČJ-ZSV | Práce na příbuzné téma

Německý nacismus a italský fašismus - srovnánací analýza
 (Ondřej Nekovář)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kxprh/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Způsoby skončení pracovního poměru
 (Tomáš Gajda)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/re4l1/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Práce na příbuzné téma

Způsoby nabývání pozemkového vlastnictví
 (Ondřej Gajda)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dl30w/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Práce na příbuzné téma

Organizace a řízení konkrétního občanského sdružení - Arena Kickbox Brno
 (Ivo Gajda)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bkhs2/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Práce na příbuzné téma

Ověření rozměrové přesnosti u předvalků vyrobených Mannesmannovou technologií
 (Jiří Gajda)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144244 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Generování hodnověrných pozadí obrázků latentních otisků prstů
 (Adam Gajda)

2022, Bakalářská práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//730wve// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Bezpečnostní hrozby internetu ve firemní struktuře
 (Lukáš GAJDA)

2018, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1orfsu// | Tělesná výchova a sport / Ochrana obyvatelstva | Práce na příbuzné téma

Návrh navýšení sypané hráze pro ukladání kamenných výpěrku v lomu Jakubčovice-studie
 (Marek Gajda)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129966 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 12 prací)