Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Práce na rozvoji klavírní techniky u žáků základních uměleckých škol
 (Lenka Ručková)

2017, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/w5lh7/ | Hudební umění / Klavírní pedagogika | Práce na příbuzné téma

Výběr techniky v moderní gymnastice: Mechanické zatížení dolních končetin při doskocích
 (Barbora KUNDELOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//92zpjd// | Tělesná výchova a sport / Tělesná výchova a sport - Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ (negarantovaný rozvrh) | Práce na příbuzné téma

Techniky dynamického programování v reálných ekonomických modelech
 (Jaroslav Bil)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cmjq6/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Práce na příbuzné téma

Statistické šetření vybraných parametrů techniky Hasičského záchranného sboru České republiky ve vybraném regionu
 (Denisa TICHÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//44ufjs// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Použití evolučních optimalizačních technik k řešení NP úplných problémů
 (Ondřej Franěk)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//1qd0hq// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Využití systémů přesného určování polohy stroje pro řízení nasazení techniky
 (Jan Knotek)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//u7p71e// | Zemědělská specializace / Provoz techniky | Práce na příbuzné téma

Diference rodičovských rolí v rodině se zdravým dítětem a v rodině s dítětem s mentálním postižením
 (Jana HRKALÍKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//91an11// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Proces vyrovnávání se rodin s narozením dítěte se závažným zdravotním postižením
 (Vendula HANUŠOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4tfpax// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání.
 (Vlasta SÝKOROVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//pgntln// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Proces vyrovnání se rodiny s narozením dítěte se závažným zdravotním postižením.
 (Lucie POLÍVKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xjxe4q// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)