Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Ověření účinnosti nově vyvíjených textilií určených k ochraně před účinky ionizujícího záření.
 (Jana Otáhalová)

2016, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//fumaox// | Průmyslové inženýrství / Produktové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující biologické účinky ionizujícího záření (e-learningový program)
 (Michaela NEDVĚDOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//orsd5c// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Informovanost populace o nežádoucích účincích ionizujícího záření
 (Vladimíra KALUSCHA NÁHLÍK)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//daf97f// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Dopady negativního vnímání biologických účinků ionizujícího záření na práci radiologického asistenta s pacientem
 (Zuzana Řeháčková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//uikcvz// | Radiologický asistent / | Práce na příbuzné téma

Modulace účinků ionizujícího záření radioprotektivními a radiosenzitivizujícími látkami
 (Adéla Kmochová)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//39hwgi// | Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů | Práce na příbuzné téma

Zneužití zdrojů ionizujícího záření
 (Matěj NOVOTNÝ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6rgn87// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Vliv ionizujícího záření na člověka
 (Jana Vašíčková)

2007, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/drtsv/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství chemie pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Ochrana obyvatelstva před účinky ionizujícího záření
 (Miloš ŘEHÁK)

2009, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8tp6kj// | Chemie a technologie materiálů / Řízení technologických rizik | Práce na příbuzné téma

Vysokoaktivní zářiče ionizujícího záření - "HASS"
 (Václav MATĚJKA)

2013, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6covqa// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Práce na příbuzné téma

Určení prediktorů velikosti dávky ionizujícího záření v oblasti srdce při radioterapii levostranného prsu
 (Kateřina Poláchová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sxckz/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)