Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Mamografický screening v České republice a Velké Británii
 (Pavla SVOBODOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//v7bmlv// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Srovnání core-cut biopsie s definitivní operační biopsií při karcinomu prsu z hlediska hormonálních receptorů.
 (Věra MAŇÁKOVÁ)

2008, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//q6jskf// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Bioptické a lokalizační výkony v intervenční mamologii se zaměřením na vakuovou biopsii
 (Gabriela POSPÍŠILOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//n57laj// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Vakuová biopsie prsu pomocí mammotomu
 (Petra BOLEHOVSKÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//b4ggym// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Přínos digitální mamografie pro screening karcinomu prsu
 (Alžběta Jiroušová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6lx5lw// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Karcinom prsu - Míra informovanosti žen po ablaci prsu
 (Lucie HEJDUKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Ústav zdravotnických studií / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/dspace/handle/123456789/4125 | Ošetřovatelství / | Práce na příbuzné téma

Triple negativní karcinom prsu z pohledu epidemiologie, etiologie, diagnostiky a léčby
 (Jiří Navrátil)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkkdr/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Práce na příbuzné téma

Prevence v gynekologii se zaměřením na karcinom prsu
 (Martina Krejzková)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/toqu6/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Práce na příbuzné téma

Měření tuhosti prsu - vyšetřovací metoda zvyšující efektivitu sekundární prevence karcinomu prsu
 (Jiří PROKOP)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4vy7he// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Brachyterapie prsu pro částečné ozáření prsu
 (Aneta Zavoralová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8ndtii// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)