Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Genetické algoritmy v optimalizaci výrobních plánů
 (Petra Krátká)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfc0r/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Práce na příbuzné téma

Multikriteriální hybridní evoluční algoritmy pro výběr a optimalizaci dekontaminačních technologií
 (Jan Pavlovič)

2008, Rigorózní práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e7ts7/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Optimalizace pomocí roje částic
 (Vít Doleží)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140345 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Práce na příbuzné téma

Optimalizace struktury klastrů evolučními algoritmy
 (Lucie ZÁRUBOVÁ)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//2a8cka// | Fyzika / Učitelství Fyziky - Matematiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Optimalizace agentových modelů pomocí evolučních algoritmů
 (Roman Zajíček)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4113 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Multimodální optimalizace pomocí evolučních algoritmů
 (Daniel Krpelík)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98850 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Evoluční algoritmy v prostředí WebMathematica
 (Jindřich ZDRÁHAL)

2007, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sqyats// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

Evoluční algoritmy v biomedicínském výzkumu
 (Lukáš Rezner)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4588 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Implementace vybraných evolučních algoritmů v OpenCL
 (Jakub JANOŠTÍK)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//v6pocz// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma