Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)
Výkaz zisku a ztráty - srovnání IFRS a ČÚS/Income Statement - Comparison IFRS and CAS
 (Lenka Stejskalová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/35548 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Výkaz zisku a ztráty z pohledu vybraných uživatelů
 (Nikolay Averin)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74621 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Výkaz zisku a ztráty v druhovém a účelovém členění
 (Jana Václavíková)

2018, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//nr3wrd// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Výkaz zisku a ztráty ve vybraném obchodním závodu
 (Hana Matulová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//mkwadb// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Výkaz zisku a ztráty dle české legislativy a mezinárodních účetních standardů na příkladu vybraného podnikatelského subjektu
 (Gabriela Havlíčková)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//9nkpw0// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Práce na příbuzné téma

Finanční analýza vybrané společnosti ve vazbě na výkaz zisku a ztráty v podmínkách ČR
 (Pavla Cahová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//kst70u// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Analýza vypovídací schopnosti výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních předpisů a IFRS
 (Bohuslava Čermáková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53448 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Výkaz zisku a ztráty sestavený podle ČÚS a jeho využití pro hodnocení výkonnosti firmy
 (Hana Nováková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/g74c9/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Výkaz zisku a ztráty a zhodnocení jeho vypovídací schopnosti
 (Marcela VÁVERKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kej70h// | Hospodářská politika a správa / Účetnictví a daně | Práce na příbuzné téma

Výnosy a náklady z pohledu Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a českých účetních předpisů (ČÚP)
 (Kristina BARTŮŇKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uozejn// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)