Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

RTG prášková difrakce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Popílek - dopad na člověka a krajinu
 (Jesika ŠTANTEJSKÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta umění a designu / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//dvsp7t// | Výtvarná umění / Fotografie a intermediální tvorba - ateliér Aplikovaná a reklamní fotografie | Práce na příbuzné téma

Popílek z energetiky
 (Tomáš Jirásek)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98303 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Fázové složení elektrárenských popílků: kvantitativní stanovení vybraných minerálů
 (Radka Frýzová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lfwz6/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Využití popílků a popílkového stabilizátu v dopravním stavitelství
 (Dorivaldo Capusso Luiele Isaac)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p6hxc8// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)