Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Význam epiteliálně-mezenchymální tranzice v kancerogenezi
 (Martin Kučírek)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zzv6j/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Úloha proteinu AGR2 při epiteliálně-mezenchymální tranzici.
 (Lucia Sommerová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/su4bm/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Využití funkčních potravin v terapii nádorových onemocnění
 (Kateřina Vašíčková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//mmiwfm// | Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin | Práce na příbuzné téma

Nanočástice jako nástroj cílené terapie nádorových onemocnění
 (Michaela Fojtů)

2018, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dshwp/ | Fyziologie a patologická fyziologie (čtyřleté) / Fyziologie a patologická fyziologie | Práce na příbuzné téma

Analýza cirkulujících mikroRNA u pacientů s karcinomem pankreatu
 (Eva Vencovská)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/udkpe/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Úloha mikroRNA v buněčné specifikaci
 (Lucie Pešková)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eo7ic/ | Biomedicínské vědy / Morfologie buněk a tkání | Práce na příbuzné téma

Význam mikroRNA u vybraných kardiovaskulárních onemocnění
 (Jan Novák)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rt9to/ | Vnitřní lékařství / Vnitřní nemoci | Práce na příbuzné téma

Využití digitální PCR pro detekci mikroRNA v tělních tekutinách pacientů s nádorovým onemocněním
 (Petra Veselá)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wyp2w/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Molekuly mikroRNA v patogenezi mnohočetného myelomu
 (Jana Gregorová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dhidd/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Úloha mikroRNA v mikroprostředí nádorových onemocnění B-lymfocytů
 (Karolina Sedláčková)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkgl3/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)