Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hierarchie hodnot

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Analýza hierarchie hodnot jedinců s poruchami chování (se zaměřením na specifické poruchy chování) v období pubescence a adolescence
 (Kristýna Balátová)

2012, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p4lma/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Arteterapeutické techniky pro práci s pocity u jedinců s poruchami chování a emocí
 (Lucie Hájková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x2g9d/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova | Práce na příbuzné téma

Specifika edukačního působení ve volném čase na jedince s poruchami chování
 (Jana Tapšáková)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xd0f5/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Arteterapeutické techniky pro práci s pocity u jedinců s poruchami chování a emocí
 (Lucie Hájková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x2g9d/ | Učitelství pro střední školy / Výtvarná výchova | Práce na příbuzné téma

Problémy slyšících a neslyšících jedinců s poruchami autistického spektra ve škole a v životě.
 (Markéta Turková)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m7r6x/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Možnosti sociální práce v pomoci jedincům s poruchami příjmu potravy
 (Kristýna Čechová)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/mhs4e/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Vybrané speciálně pedagogické aspekty práce s jedinci s poruchami chování ve věku 15-18 let ve výchovných ústavech
 (Martina HRBÁČKOVÁ)

2010, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4y86au// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Práce na příbuzné téma

Práce sociálního pedagoga s osobami s poruchami autistického spektra
 (Hana Pernická)

2018, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b9ifoh// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Přístup pedagogických pracovníků k problémovému chování žáka s poruchami autistického spektra
 (Lucie Podzemná)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xk2jq/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)