Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Financování výstavby kanalizace dobrovolnými svazky obcí
 (Ivana Musilová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135597 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Financování výstavby jižní větve veřejné kanalizace města Šenov
 (Martina Šmídová)

2008, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69489 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Financování výstavby kanalizace a čistírny odpadních vod v obci
 (Hana Moravcová)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85101 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Obnova katastru nemovitostí
 (Stanislav Vašata)

2006, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f76yv/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Práce na příbuzné téma

Ochrana a obnova migrační prostupnosti vodních toků pro vodní organismy-rybí přechody na dolní Ohři (Terezín, Doksany, Hostenice)
 (Petr Pětík)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86277 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studie možnosti obnovy malé vodní nádrže v k.ú. Pavlov
 (Jitka Bartošová)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//x0ibmy// | Krajinářství / | Práce na příbuzné téma

Studie možné obnovy zaniklé vodní nádrže v rámci zvýšení retenčního potenciálu krajiny
 (Jiří Kočíb)

2019, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//r69dzj// | Geografie / Aplikovaná geografie | Práce na příbuzné téma

Činnost PČR jako složky IZS při bezpečnostních opatřeních v rámci obnovy vodní nádrže Jordán
 (Markéta Lacinová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//ikam6f// | Plánování a řízení krizových situací / | Práce na příbuzné téma