Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Tvorba webové aplikace "Meteorologický slovník" na platformě Zend Framework
 (Petr SLAVÍČEK)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//e2mqbb// | Aplikovaná informatika / Informační systémy | Práce na příbuzné téma

Komplexní srovnání vývoje webových aplikací ve frameworcích Zend (PHP) a Grails (Java-Groovy)
 (František Odehnal)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29668 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Zend Framework a jeho nadstavba
 (Filip Šimerda)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4615 | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Webová aplikace pro správu sportovního oddílu
 (Tereza Plíšková)

2017, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//d43qyx// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Práce na příbuzné téma

Tvorba webové aplikace pomocí frameworku Spring
 (Kirill Nizamov)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53096 | Aplikovaná informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma

Tvorba WWW aplikace s využitím relační databáze pro příznivce filmového umění
 (Martin Novák)

2009, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qrad51// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Porovnanie PHP frameworkov Symfony 2 a Zend Framework 2
 (Ján Koščo)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/39381 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Srovnání PHP frameworků Phalcon, Nette a Zend
 (Jiří Rebenda)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/41838 | Aplikovaná informatika / Informatika | Práce na příbuzné téma