Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Vybrané těžké kovy v produktech z mořských ryb
 (Vendula Smolíková)

2017, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7rej9e// | Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin | Práce na příbuzné téma

Fyziologicky aktivní látky ovlivňující stresovou reakci rostlin na těžké kovy
 (Šárka Rečková)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eDi126 | Biologie / Aplikovaná biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Experimentální ověření možností snížení kontaminace dřevěných historických předmětů kovy
 (Jana Hegerová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zp46q/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Metals and their species in the environment
 (Jan Kuta)

2015, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ab5fx/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Problematika kontaminace půdy těžkými kovy a jejich vliv na živé organismy
 (Jakub KONEČNÝ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//di4lee// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Biomonitoring znečištění atmosféry těžkými kovy pomocí chemické analýzy mechu
 (Kateřina HEJZLAROVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cj35fd// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Geochemický vývoj důlních vod v OKD, a.s., Důl Lazy
 (Jan Jarolím)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nziza/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Vliv vypouštění důlních vod na kvalitu vody v Karvinském potoce
 (Magdalena Sikorová)

2021, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//d97ckn// | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv vypouštěných důlních vod z Dolu Paskov na kvalitu povrchových vod Olešné a Ondřejnice
 (Petra Bystrzycká)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98251 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Hornická činnost OKD, a.s Dolu Paskov v.o.j. a její vliv na krajinný systém dotčených obcí
 (Jaroslava Bednářová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92816 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)