Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 30 prací)
Návrh technické rekultivace dílčí plochy Libouš II-1. část na Dolech Nástup Tušimice
 (Liliana Nábělková)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129936 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Návrh důlně – technické rekultivace dobývacího prostoru Jas-Mos v Polské republice
 (Anna Štěpánková)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103122 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Spontánní sukcese vs. technická rekultivace na třeboňských pískovnách
 (Lenka SCHMIDTMAYEROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ws001h// | Biologie / Biologie ekosystémů | Práce na příbuzné téma

Srovnání spontánně zarostlých a technicky rekultivovaných ploch na Radovesické výsypce na Mostecku
 (Lucie MÁLKOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w4o3m2// | Biologie / | Práce na příbuzné téma

Technicko-ekonomický rozbor rekultivace a obnovy areálu Hlučínské štěrkovny
 (Jarmila Kašpárková)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115569 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany
 (Vít KOPECKÝ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//5i4xmd// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení rekultivace vybraných lokalit po těžbě hnědého uhlí v lomu Vršany
 (Vít KOPECKÝ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//opgc32// | Geografie / | Práce na příbuzné téma

Rekultivace krajiny po těžbě hnědého uhlí v okrese Most
 (Jana SÝKOROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//d5g3ln// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Rekultivace prostoru Severní lom s dílčím využitím přirozené sukcese
 (Radek Srb)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119905 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Možnosti použití hydrické rekultivace při obnově krajiny ovlivněné těžbou hnědého uhlí na příkladu realizovaných akcí v Ústeckém kraji
 (Miroslav VARGA)

2012, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//wburgs// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 30 prací)