Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Římská prodigia: Příspěvek k Boyerově teorii přenosu kulturních představ
 (Anestis Karasaridis)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d0mnx/ | Filozofie / Religionistika | Práce na příbuzné téma

Hlasovací pravidla pohledem experimentální ekonomie
 (Miloš Fišar)

2011, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ej2d9/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika | Práce na příbuzné téma

Využití behaviorální ekonomie ve veřejné politice
 (Jan Veselý)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kkv2w/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Behaviorální veřejná ekonomie: Možnosti a limity
 (Pavla Švábenská)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ubzzu/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Aplikace teorie veřejné volby na olympijské hry v Praze
 (Lukáš Mutl)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23330 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Aplikace teorie veřejné volby – vliv zájmových skupin v imigrační politice se zaměřením na nestátní neziskové organizace
 (Markéta Křížková)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58900 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Behaviorální ekonomie ve veřejné správě vybraných zemích EU a inspirace pro Českou republiku
 (Michaela Lobodová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//1ip57s// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Dobývání renty v experimentech
 (Miriam SOVOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//og1257// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Replikace experimentu Risk aversion and rent-seeking
 (Klára Kaplanová)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/luxbz/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma