Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Metody omezení nadměrného rozvoje fytoplanktonu
 (Gabriela CHADTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cb44u3// | Zemědělská specializace / Biologie a ochrana zájmových organismů | Práce na příbuzné téma

Faktory spojené s rozvojem toxických populací sinice rodu Microcystis na Brněnské přehradě
 (Ludmila Hlaváčová)

2006, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xv73r/ | Chemie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Sinice v ovzduší: vliv na dýchací soustavu a lidské zdraví
 (Pavla Vejmělková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wd9rs/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Sinice jako bioindikátory eutrofizace vod
 (Lenka Weiperová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87008 | Nerostné suroviny / Environmentální biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Řasy a sinice jako producenti toxických látek a jejich vliv na zdraví živočichů a člověka
 (Karolína TICHÁ)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pecwh6// | Specializace v pedagogice / Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání a přírodopis se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Metody eliminace sinicových toxinů ve vodárenství
 (Zuzana Kolářová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vg0ht/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Metody analýzy 3D struktury bakteriálních toxinů
 (Magda Zaoralová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgkd9/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Metody detekce toxinů tvořených bakterií \kur{Staphylococcus aureus}
 (Ivana Řičičářová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//o7jl4k// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Metody detekce toxinů bakterie \kur{Clostridium botulinum}
 (Lenka Klaudyová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7626tp// | Speciální chemicko-biologické obory / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Moderní analytické metody ke studiu výskytu, osudu a chemicko-biologických interakcí sinicových toxinů v prostředí
 (Libor Jaša)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tcypv/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)