Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

chloridová koroze

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
Návrh mezipřehříváku páry pro kotel na spalování komunálních odpadů
 (Jan Janša)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93756 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Deskový přehřívák páry u kotle na spalování KO s vysokými parametry páry
 (Otto Dunička)

2013, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99482 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Posuzování vlivů zařízení pro energetické využití komunálních odpadů na životní prostředí v České republice
 (Marta Lapčíková)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105748 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Nákládání s odpady na území města Ostravy
 (David Hrbáč)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86559 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Výzkum vlivu skladby komunálního odpadu využívaného v ZEVO na tavitelnost popela
 (Karla Kryštofová)

2018, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/133129 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Práce na příbuzné téma

Recyklace odpadu s vysokým podílem skelného vlákna
 (Eva Joniaková)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137234 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Stabilizace/solidifikace odpadu s vysokým obsahem hořčíku
 (Dana Nohálová)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//7t3n82// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Živnostenské podnikání a praxe v nakládání s odpady, s ohledem na životní prostředí
 (Romana Froňková Knappová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jescx/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Práce na příbuzné téma

Stabilizace/solidifikace kyselého odpadu s obsahem aminů
 (Martin TOMAŠTÍK)

2012, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2f8jjg// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Analýza nároků obcí na zpoplatnění produkce komunálního odpadu s cílem návrhu nového poplatku za produkci komunálního odpadu
 (Veronika Rašpličková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/58598 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)