Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

SCADA/HMI

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Kartografická vizualizace dostupnosti biopotravin rostlinného původu v Olomouckém kraji
 (Veronika Vlková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//cxazt4// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma

Sběr a vizualizace dat z výrobních IoT zařízení
 (Pavel Bartoň)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/83065 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Vizualizace technologického procesu pomocí SCADA/HMI
 (Radim Šmiřák)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103533 | Nerostné suroviny / Informační a systémový management | Práce na příbuzné téma

Monitorování reálného objektu nástroji SPC v prostředí InTouch
 (Petr Kopečný)

2011, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88154 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Práce na příbuzné téma

Interaktivní metody vizualizace dat v systémech supervizního řízení
 (Michal Hostaša)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115118 | Strojní inženýrství / Automatické řízení a inženýrská informatika | Práce na příbuzné téma

Inovace řízení pohonu korýtkového dopravníku
 (Jiří Szotkowski)

2021, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//r2tto8// | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Automatizace a počítačová technika v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)