Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

grafen

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Sorbenty na bázi grafenu a jeho derivátů.
 (Gabriela HOTOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zygr2k// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Sorbenty na bázi grafenu a jeho derivátů.
 (Gabriela HOTOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zygr2k// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Funkcionalizace tkáňového nosiče založeného na PVA pomocí růstových faktorů
 (Barbora Kopřivová)

2018, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//yfuca5/Kopivov_Barbora_DP_2018.pdf/ | Nanotechnologie / Nanomateriály | Práce na příbuzné téma

Sorbenty na bázi grafenu a jeho derivátů.
 (Gabriela HOTOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zygr2k// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace celulózových kryogelů připravených alkalickou hydrolýzou.
 (Kateřina NEBUSOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4cfaw8// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Sorbenty na bázi grafenu a jeho derivátů.
 (Gabriela HOTOVÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//zygr2k// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Práce na příbuzné téma

Příprava a charakterizace celulózových kryogelů připravených alkalickou hydrolýzou.
 (Kateřina NEBUSOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//4cfaw8// | Chemie / Chemie - Biologie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Adsorpce kationtů těžkých kovů na grafen oxidu
 (Jakub Kolka)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119720 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Studium struktury a adsorpčních vlastností vybraných kompozitních materiálů na bázi grafen – vrstevnaté podvojné hydroxidy
 (Lukáš Carbol)

2019, Diplomová práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/136639 | Procesní inženýrství / Chemické a environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Analýza časových řad emisí CO2 ze spalování fosilních paliv ve vybraných zemích (1990-2017)
 (Laura Verková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/78779 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistické metody v ekonomii | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)