Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 14 prací)
Radioaktivní odpady charakteru NORM/TENORM a řízené uvolňování přírodních radionuklidů
 (Lukáš Wojdyla)

2016, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114917 | Strojírenství / Provoz energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Radioaktivní odpady a uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí(výukový program)
 (Jan NOVÁK)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9066yt// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Radioaktivní odpady a uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí (výukový program)
 (Jan NOVÁK)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m7erok// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady
 (Ilona Mičánková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107837 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření, radiační ochrana pacientů
 (Lucie ERBENOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hcxd6o// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pracoviště s pozitronovou emisní tomografií
 (Vendula Mandlová)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118623 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pracovníků a pacientů na odděleních radiodiagnostiky
 (Tomáš JARKOVSKÝ)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//qk5cqq// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pracovníků nakládajících s kontaminovaným odpadem
 (Michaela Štefková)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128198 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pracovníků a pacientů na odděleních radioterapie
 (Radek NEVELÖŠ)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//kf8tt5// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana personálu zubní ordinace
 (Veronika Klimíčková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/135966 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 14 prací)