Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Přehodnocení ložiska a výpočet zásob výhradního ložiska stavebního kamene na provozovně Lom Klecany s.r.o.
 (Jan Hojka)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98077 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Studium tmavých silicitů v paleozoických sedimentech na ložisku Mokrá
 (Roman Šimáček)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rv4sh/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Posouzení stability závěrných svahů lomu Kozí vrch, výhradního ložiska moravské droby (č.ložiska 3030 400) v dobývacím prostoru Kozí Vrch u Kostic ev.č. 7/0499
 (Tomáš Větrovský)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82286 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Drysický lom - geografický pohled a perspektivy jeho využití
 (Vít Malovec)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zp428/ | Specializace v pedagogice / Zeměpis se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Hydrogeochemické podmínky vzniku pěnovců v lokalitě Růženin lom
 (Michal Santoris)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qdxj2/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Epigrafické památky mikroregionů Babí Lom a Ždánicko
 (Jan Kratochvil)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3lku/ | Historické vědy / Pomocné vědy historické | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení intenzifikace čistírny odpadní vod Lom u Mostu
 (Šárka Telecká)

2021, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//q3l7xq// | Krajinné inženýrství / Regionální environmentální správa | Práce na příbuzné téma

Poválečný život v hornickém městě - Dějiny města Lom 1945 - 68
 (Zuzana BRNOVÁ)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yd2268// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Koncepce udržitelného rozvoje území obcí Lom, Louka u Litvínova a Mariánské Radčice
 (Alena Grytsai)

2024, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//0a9dp6// | Prostorové plánování / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vybraných území Tišnovské kotliny metodikou "geosites/geomorphosites" , srovnání s hodnocením lokality Babí lom
 (František Urban)

2023, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//wk6udx// | Krajinné inženýrství / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)