Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Sledování vybraných toxických kovů v povrchových a podzemních vodách z okolí Telnice a Krupky
 (Petra ADAMOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yvhveu// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Mechanický vliv povrchové a podzemní vody na kvalitu injektážních směsí pro vrty pro tepelná čerpadla
 (Markéta Tománková)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142179 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Farmaka jako novodobé kontaminanty vodního prostředí a jejich účinky na necílové organismy
 (Marie Michelová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oe8pd/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Význam ochranných pásem vodních zdrojů a jejich uplatnění ve smyslu vodního zákona a související legislativy
 (Eva Lukášová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ehye0/ | Geologie / Správní geologie | Práce na příbuzné téma

Areál Karolina v Ostravě - vliv sanace na vývoj znečištění fenoly, benzeny, benzo(a)pyreny, naftaleny a NEL v podzemní vodě
 (Petra SOUŠKOVÁ)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//25v2o4// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Vztah podzemních a povrchových vod v povodí Balinky s důlními vodami
 (Jana Vnučková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ae7q0/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Karviná
 (Monika NĚMCOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//modtra// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Odvodňování a úprava důlních vod na lomu ČSA
 (Marcel Dlask)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75916 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Problematika odvodňování lomových provozů při dobývání v obtížných podmínkách.
 (Tomáš Růžička)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110394 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Hydrogeochemické podmínky vzniku pěnovců v lokalitě Růženin lom
 (Michal Santoris)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qdxj2/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)