Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Projekt výběru dodavatele zdroje ionizujícího záření a jeho implementace v Radioterapii Holešov s.r.o.
 (Jiří Zajíc)

2017, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qd3lwz// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Práce na příbuzné téma

Umělé zdroje ionizujícího záření (e-learningový program)
 (Kateřina VOSTÁLOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2y3isw// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Role radiologického asistenta při dodržování zásad radiační ochrany při práci se zdroji ionizujícího záření
 (Tereza BRANDOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//awter6// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Současná praxe radiační ochrany zdravotnických pracovišť se zdroji ionizujícího záření ve vztahu k její optimalizaci a legislativě České republiky
 (Andrea Marková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qc8pwk// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Zneužití zdrojů ionizujícího záření
 (Matěj NOVOTNÝ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6rgn87// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Identifikace zdrojů ionizujícího záření zásahovým radiometrem
 (Radek Bodlák)

2017, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118700 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technická bezpečnost osob a majetku | Práce na příbuzné téma

Radiační ochrana pracovníků se zdroji ionizujícího záření, radiační ochrana pacientů
 (Lucie ERBENOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//hcxd6o// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

Radioaktivní odpady a uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí (výukový program)
 (Jan NOVÁK)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m7erok// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Radioaktivní odpady a uvolňování radioaktivních látek do životního prostředí(výukový program)
 (Jan NOVÁK)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9066yt// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Ekonomické hodnocení nakládání s radioaktivními odpady
 (Ilona Mičánková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107837 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)