Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

HZSP SŽDC

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)
Mimořádné události v drážní dopravě z pohledu provozovatele dráhy a dopravce Správy železniční dopravní cesty, státní organizace
 (Jiří Stejskal)

2013, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//opv9ht// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Analýza činnosti Hasičské záchranné služby Správy železniční dopravní cesty s.o.
 (Marek Prajka)

2014, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//rtzaqu// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Zásahy Hasičské záchranné služby SŽDC Liberec v nepřístupných místech na železnici
 (Josef Šperl)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//eqlnix// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Změny osobnostních a výkonových charakteristik řidičů HZS u SŽDC, s. o.
 (Daniel NOVÁK)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ly20kk// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Provoz nákladních vlaků o délce až 740 metrů na síti SŽDC
 (Jana Tázlerová)

2017, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//p1jege// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Vznik veřejných logistických center u SŽDC, jejich přínosy a lokace
 (Zlata Landkammerová)

2019, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//s5u91r// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Práce na příbuzné téma

Analýza systému nakládání s odpady vznikajícími při provozní činnosti SŽDC a návrhy k jeho zlepšení
 (Jan Paleček)

2016, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//k3ovsq// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Hodnocení zaměstnanců s návazností na jejich odměňování ve státní organizaci SŽDC
 (Patrik Kvasnička)

2017, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//9errh9// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Zaměření sekundární vytyčovací sítě pro potřeby SŽDC
 (Kateřina Maiwaelderová)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108440 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Implementace systému ETCS L2 v podmínkách SŽDC - analýza informací poskytovaných udržujícím zaměstnancům
 (Josef Netolický)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//zj9izl// | Dopravní technologie a spoje / Elektrotechnické a elektronické systémy v dopravě | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)