Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Využití metody Total Physical Response u žákyně se specifickou poruchou učení z pohledu asistenta pedagoga
 (Karolína Štěpánková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qh5zi/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Práce na příbuzné téma

Základní školy s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se zaměřením na žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí a na romské žáky
 (Rostislav Maršálek)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l3jcg/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Práce na příbuzné téma

Problematika rizikového chování u osob se zdravotním postižením z pohledu školního metodika prevence
 (Dana Dlouhá)

2021, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xpiaw/ | Speciální pedagogika (čtyřleté) / Speciální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Praktická činnost žáků se zdravotním tělesným postižením na SŠ
 (Alfred Veik)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ohvlk/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Paravoltiž a její vliv na kvalitu života a rozvoj osobnosti žáků se zdravotním postižením
 (Markéta Simandlová)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yeeos/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Využití počítače při vyučování se zaměřením na žáky se zdravotním znevýhodněním
 (Věra Filgasová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/coiad/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Postoje adolescentů k inkluzivnímu vzdělávání žáků se zdravotním postižením na gymnáziu
 (Tereza Hávová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eirab/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Rozdíly v inkluzi žáků se zdravotním postižením mezi základními školami na vesnicích a ve městech v okresu Blansko
 (Lenka Vágnerová)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zp3fo/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Informovanost žáků a studentů o dobrovolnictví poskytovaném osobám se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním.
 (Andrea Pechancová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vuwmh/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Teaching English as a foreign language to children with special learning needs at primary school
 (Kateřina Kašpárková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qdzhn/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)