Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Délkové měřidlo - konstrukce a validace
 (Michal Konečný)

2015, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2iy4kl// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Práce na příbuzné téma

Stanovení postupu pro interní kalibraci délkového měřidla a stanovení nejistot měření
 (Radim Macek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99272 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Práce na příbuzné téma

Legitimita rozdílnosti délek procesních lhůt v právním řádu České republiky
 (Zbyněk Řezáč)

2014, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c5a8b/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Prostorové rozložení strukturovaných optických svazků blízkých vlnových délek
 (Jiří Junek)

2018, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ia3iyx// | Aplikované vědy v inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Návrh robotizovaného pracoviště pro dělení profilů kratších délek
 (Jan Vicherek)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99672 | Strojírenství / Robotika | Práce na příbuzné téma

Vývoj střední délky života a normální délky života v ČR a vybraných evropských zemích
 (Barbora Fridrichová)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/65796 | Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie | Práce na příbuzné téma

1. Teoretická část: Žánrové filmy české kinematografie v 21. století 2. Praktická část: loutkový animovaný film "První rybka", délka cca 15 min., střih, audiovizuální dílo, délka cca 10 min., střih
 (Lukáš ŠEREŠ)

2013, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//nloa4k// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Střih a zvuk | Práce na příbuzné téma

Sexuální dimorfismus v poměru délky 2. a 4. prstu ruky
 (Anna Škultétyová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tcey5/ | Antropologie / | Práce na příbuzné téma