Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Metoda konečných prvků pro rovnice povrchového proudění
 (Vojtěch Sokol)

2009, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73931 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Metoda konečných objemů pro řešení úloh šíření tepla radiací
 (Aleš PECKA)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//g6nqco// | Matematika / | Práce na příbuzné téma

Výzkum cyklů životnosti tvářecích nástrojů v technologickém toku
 (Vladimíra Schindlerová)

2015, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111289 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Aplikace prostorových konečných prvků pro řešení interakce základů s podložím
 (Jana Vašková)

2017, Disertační práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120138 | Stavební inženýrství / Teorie konstrukcí | Práce na příbuzné téma

Uplatnění metody konečných prvků v konstrukci kompresních oděvů
 (Michaela Mencáková)

2016, Diplomová práce, Fakulta textilní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//32acns// | Textilní inženýrství / Oděvní a textilní technologie | Práce na příbuzné téma

Hierarchické báze v metodě konečných prvků
 (Adriana SMĚLÁ)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//q38s79// | Matematika / Matematika a její aplikace | Práce na příbuzné téma

Řešení kontaktu pružných těles ve 2D metodou konečných prvků
 (Zdeňka BAXOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ek0h0i// | Aplikované vědy a informatika / Matematické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Metoda konečných prvků pro rovnice povrchového proudění
 (Vojtěch Sokol)

2009, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/73931 | Informační a komunikační technologie / Výpočetní matematika | Práce na příbuzné téma

Application Of Super Element Technique In FEM Analysis Of Vessels.
 (Pavel Urubčík)

2009, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/71881 | Strojírenství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma

Heat transfer in wood and wood-based materials
 (Eva Troppová)

2015, Disertační práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//pe56it// | Dřevařské inženýrství / Technologie zpracování dřeva | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)