Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Metody agregace a adjustace geodat pro sledování prostorové segregace na příkladu Ostravy
 (Tomáš Inspektor)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101823 | Geodézie a kartografie / Geoinformatika | Práce na příbuzné téma

Zavádění inovací v knihovnách: kvalitativní výzkum v českých knihovnách
 (Hana Guznarová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nc2hl/ | Informační studia a knihovnictví / | Práce na příbuzné téma

Salesiánské středisko mládeže - Dům dětí a mládeže České Budějovice. Činnosti a aktuální problémy.
 (Adéla KŮRKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kbujp9// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Práce na příbuzné téma

Etické problémy a dilemata sociálních pracovníků s drogově závislými
 (Martina Fousková)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13773/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Problémy personální práce v malé organizaci
 (Lucie Pazderková)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hg3f5/ | Mediální a komunikační studia / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Etické problémy a dilemata sociálních pracovníků při práci s klientem s dluhovými problémy
 (Ivana RÁLIŠOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xip3zb// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Problémy v chování u žáků s lehkým mentálním postižením
 (Alena Chládková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ucrmt/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Práce na příbuzné téma

Ženy jako oběti domácího násilí ve Veselí nad Moravou
 (Štefan Vašek)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0ivo/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Problémy pečujících o seniora závislého na pomoci jiné fyzické osoby v domácím prostředí
 (Marcela VILÍKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//o5v9ov// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Práce na příbuzné téma

Informovanost o sociální službě raná péče v Hradci Králové
 (Tereza Klazarová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/juwca/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma