Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Územní plánování hydrické rekultivace jezera Most
 (Edita MALECKÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//aco8ge// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace jámy Medard
 (Lenka Tutterová)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119609 | Nerostné suroviny / Krajinné vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace lomu Ležáky – napouštění jezera Most
 (Eva Holá)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86777 | Hospodářská politika a správa / Ekonomika, management a informatika v oblasti veřejné správy | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace jezera Most se zaměřením na sledování rybí obsádky a rybího plůdku
 (Roman OLAH)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0acii0// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace jezera Chabařovice
 (Jitka FIKAROVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//x2uuhi// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace jezera Most se zaměřením na bezobratlé živočichy
 (Vladislava PETROUŠKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//s80fse// | Inženýrská ekologie / Vodní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Hydrická rekultivace lomu ČSA
 (Vladimír Tichý)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119606 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Návrh hydrické rekultivace na Dolu Nástup Tušimice
 (Karel Tax)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98101 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení hydrické rekultivace v Podkrušnohoří a její dopad na infrastrukturu
 (Barbora KOFROŇOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//51zmok// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hydrické rekultivace v České Republice a v zahraničí
 (Matěj Nemček)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119635 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)