Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)
Konektivita hornické krajiny na příkladu brouků z čeledi mrchožroutovití (Silphidae) na území dobývacího prostoru Dolu Paskov
 (Kristýna Chvostková)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115193 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vybudování úložiště litého granulátu, dobývací prostor doly Bílina
 (Kateřina Štolová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97788 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Darkov
 (Renáta BAITOUKOU)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ysvc10// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Stonava
 (Petra SERAFÍNOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ef00r7// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Těžba uhlí, její vlivy a změny hornické krajiny na území dobývacího prostoru Dolu Karviná
 (Monika NĚMCOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//modtra// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Vývoj krajiny v dobývacím prostoru Dolu František od poloviny 19. století do současnosti
 (Jan ČOUKA)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//twb2a0// | Geografie / Fyzická geografie a geoekologie | Práce na příbuzné téma

Návrh přípravy a dobývání porubního bloku č. 059 607 v jižní části sloje 059 od roviny překopu č. 2347/1 dobývacího prostoru Dolu Paskov
 (Petr Stachel)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103563 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Příprava a dobývání porubu č. 082 359/11 ve 2. důlním poli dobývacího prostoru Staříč OKD, a.s., Dolu Paskov
 (René Vrastyák)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87028 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Analýza vegetace vybraných odvalů v dobývacím prostoru dolu Paskov
 (Renáta Najdková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92284 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Konektivita hornické krajiny na příkladu brouků z čeledi mrchožroutovití (Silphidae) na území dobývacího prostoru Dolu Paskov
 (Kristýna Chvostková)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115193 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 32 prací)