Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Úprava metodického návodu k vyhodnocování vlivů liniových staveb (pozemních komunikací) na životní prostředí, dle platné české legislativy pro proces posuzování vlivů na životní prostředí
 (Aleš Hanslík)

2014, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110399 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Životní prostředí regionu Litovelsko v gymnaziální výuce
 (Daniel Bačovský)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yfuoa/ | Ekologická a evoluční biologie / Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Soudní ochrana životního prostředí, případně práva na příznivé životní prostředí
 (Ahmad Abu Leil)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j422p/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Proces zkvalitňování legislativy EIA – zákona o posuzování vlivů na životní prostředí v České republice
 (David Benda)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/e8i9f/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Příroda a životní prostředí v próze pro předškolní děti
 (Ester Dobiášová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tfu88/ | Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace | Práce na příbuzné téma

Právo na příznivé životní prostředí v právním řádu ČR
 (Zuzana Vavřinová)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/id10i/ | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Energetický průmysl a jeho dopady na životní prostředí České republiky
 (Tomáš KUNA)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9sjw9y// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - technická výchova | Práce na příbuzné téma

Prevence jako hlavní zásada snižující ohrožení půdy, ovzduší a vod v regionu Uherské Hradiště
 (Kamila Kačícová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j6608c// | Bezpečnost společnosti / Řízení environmentálních rizik | Práce na příbuzné téma